ขวดน้ำหอม ขวดบรรจุน้ำหอม
กรุณา กรอกชื่อ ที่อยู่ ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
 

 

รายละเอียดสินค้า

ราคา

 
B1.

ขวดก้านใส ขนาดบรรจุ 2 ซีซี ราคาต่อแพ็ค 1 แพ็ค มี 50 ขวด 145 บาท แพ็ค
B2.

สเปรย์ เพ้นท์ลาย ขนาดบรรจุ 5 cc ราคาต่อโหล 1 โหล 12 ขวด 100 บาท โหล
B3.

สเปรย์ เพ้นท์ลาย ขนาดบรรจุ 10 cc ราคาต่อโหล 140 บาท โหล
B4.

สเปรย์ แก้วใสฝาสี ขนาดบรรจุ 10 cc ราคาต่อโหล 70 บาท โหล
B5.

สเปรย์ แก้วใสฝาสี ขนาดบรรจุ 15 cc ราคาต่อโหล 70 บาท โหล
B6.

สเปรย์ แก้วใสฝาสี ขนาดบรรจุ 17/20 cc ราคาต่อโหล 85 บาท โหล
B7.

สเปรย์ ปากกาพลาสติก ขนาดบรรจุ 20 cc ราคาต่อโหล  125 บาท โหล
B8.

สเปรย์ ปากกาพลาสติก ขนาดบรรจุ 15 cc ราคาต่อโหล 115 บาท โหล
B9.

สเปรย์ ปากกาพลาสติก ขนาดบรรจุ 10 cc ราคาต่อโหล 105 บาท โหล
B10.

สเปรย์ ขวดปากกาใสฝาสี ขนาดบรรจุ 10 cc ราคาต่อโหล 116 บาท โหล
B11.

สเปรย์ ปากกาขุ่น ขนาดบรรจุ 10 cc ราคาต่อโหล  100 บาท โหล
B12.

สเปรย์ปากกาสีรุ้ง ขนาดบรรจุ 10 cc ราคาต่อโหล 110 บาท โหล
B13.

สเปรย์ ขุ่นฝาอลูมิเนียม ขนาดบรรจุ 30/50 cc ราคาต่อโหล 370 บาท โหล
B14.

ลูกกลิ้ง.ขนาดบรรจุ 5/10 cc ราคาต่อโหล  128 บาท โหล
B15.


สเปรย์ ขุ่นกลมฝาสี ขนาดบรรจุ 30/50 cc ราคาต่อโหล 
320 บาท โหล
B16.

สเปรย์ ลูกเต๋าฝาสี ขนาดบรรจุ 30 cc ราคาต่อโหล 260 บาท โหล
B17.

สเปรย์ แฟนซี ขนาดบรรจุ 10 cc ราคาต่อโหล 200 บาท โหล
B18.

สเปรย์ แฟนซี คละแบบ ขนาดบรรจุ 5-10 cc ราคาต่อโหล  200 บาท โหล
B19.

สเปรย์ สี คละแบบ ขนาดบรรจุ 30/50 cc ราคาต่อโหล  370 บาท โหล
 

สินค้า

ราคา

จำนวน
01. โหล
02. โหล
03. โหล
04. โหล
05. โหล
06. โหล
กรุณาใส่ตัวเลขลงในช่องว่าง
ADMIN