รับทำสินเชื่อ

รับทำสินเชื่อ

เราคือ นายหน้าขอสินเชื่อ รับทำสินเชื่อ รับทำสินเชื่อธุรกิจ ขยายกิจการ รับทำสินเชื่อให้ผ่าน รับจ้างทำสินเชื่อ รับทำสินเชื่อบ้าน รับปรึกษาสินเชื่อบ้าน รับจ้างขอสินเชื่อ รับยื่นสินเชื่อ sme รับจ้างยื่นสินเชื่อ สินเชื่อ เริ่มต้นธุรกิจ รับทำสินเชื่อเพื่อการเกษตร สินเชื่อเพื่อการค้า สินเชื่อเพื่อธุรกิจใหม่
คนที่ต้องการกู้เงินกับธนาคาร มักจะกังวลว่าเมื่อยื่นกู้เงินกับธนาคารไปแล้ว ธนาคารจะอนุมัติเงินกู้ให้หรือไม่ แล้วถ้าอยากกู้เงินให้ผ่าน ต้องเตรียมตัวอย่างไร แล้วหลังจากผ่านแล้วควรทำอย่างไร ให้เครดิตดีในอนาคต

แต่หากคิดว่ายุ่งยาก และ ไม่มีเวลา กู้แล้วไม่ผ่านสักที เรา นายหน้าขอสินเชื่อ แนะนำและ รับปรึกษา ปัญหาสินเชื่อ รับยื่นสินเชื่อ sme ธุรกิจต่างๆ
โรงงานอุตสหกรรม ทั้งขนาดย่อม ขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่ สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทุกประเภท ในทุกอุตสาหกรรม

สนใจติดต่อเรา

TEL 098-746-4793 , TEL 097-193-7840 คุณน้อง
รับทำวิจัย
ต้องการทำสินเชื่อ คลิกทักแชทไลน์ที่นี่ค่ะ
https://www.facebook.com/makegreenone/
 


รับทำสินเชื่อ สินเชื่อเพื่อการเกษตร รับจ้างขอสินเชื่อ รับทำสินเชื่อบ้าน รับยื่นสินเชื่อ sme สินเชื่อ เริ่มต้นธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจ ขยายกิจการ สินเชื่อเพื่อการค้า สินเชื่อเพื่อธุรกิจใหม่

 

รับทำสินเชื่อ

ติดต่อเรา


รับจ้างขอสินเชื่อ

ต้องการทำสินเชื่อ คลิกทักแชทไลน์ที่นี่ค่ะ
รับทำวิจัย
ทำไมขอสินเชื่อไม่ผ่าน ทั้งที่ให้ข้อมูลครบถ้วนและไม่มีประวัติหนี้เสีย เรา รับจ้างขอสินเชื่อ รับทำสินเชื่อบ้าน รับปรึกษาสินเชื่อบ้าน รับจ้างยื่นสินเชื่อ รับทำ สินเชื่อ ให้ผ่าน รับจ้างทำสินเชื่อ การขอสินเชื่อไม่ผ่านอาจมาจากเหตุผลหลายประการ เช่น

- ประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาของลูกหนี้
- ภาระหนี้ที่มีอยู่ และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ หากมีภาระหนี้สินอยู่มาก หรือมีรายได้ต่ำก็อาจมีโอกาสในการ ผิดนัดชำระหนี้มาก ซึ่งผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
- หลักประกันความเสี่ยงของผู้ขอสิน เชื่อ เช่น ผู้ค้ำประกันมีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำ หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอ แต่ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุอะไรก็ตาม ถ้าผู้ขอสินเชื่อต้องการขอทราบเหตุผลของการไม่ปล่อยสินเชื่อ แบงก์ชาติกำหนดให้สถาบันการเงินชี้แจงเหตุผลให้ผู้ขอสินเชื่อทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ​
- นโยบายการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน แต่ละแห่งที่แตกต่างกัน


รับทำสินเชื่อให้ผ่าน

หลักเกณฑ์ ที่สถาบันการเงินใช้พิจารณา ทำสินเชื่อให้ผ่าน วิธีขอสินเชื่อให้ผ่าน เทคนิคการขอสินเชื่อ โดยทั่วไป
เราคือ นายหน้าขอสินเชื่อ แนะนำและ รับปรึกษา ปัญหาสินเชื่อ รับยื่นสินเชื่อ sme ธุรกิจต่างๆ
โรงงานอุตสหกรรม ทั้งขนาดย่อม ขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่ สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทุกประเภท ในทุกอุตสาหกรรม

คุณลักษณะและความสามารถของผู้ขอสินเชื่อ ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับนโยบายและหลักเกณฑ์ของผู้ ให้สินเชื่อแต่ละราย รับทำ สินเชื่อ ผ่าน แน่นอน แต่ความแน่นอน อยู่ที่ ปัจจัยหลัก ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณา วิธีขอสินเชื่อให้ผ่าน เทคนิคการขอสินเชื่อ ทำสินเชื่อให้ผ่าน ซึ่งสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะใช้หลัก 5 Cs
ประกอบด้วย คือ

Capacity
คือ ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้คืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ รวมถึงความมั่นคงของรายได้ที่จะนำมาชำระหนี้ในอนาคต เช่น รายได้ในปัจจุบัน ภาระหนี้สินที่มีอยู่ ประวัติการชำระยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและสินเชื่ออื่น ๆ

Capital

คือ เงินทุน สินทรัพย์ หรือเงินฝากของผู้ขอสินเชื่อ เพื่อเป็นหลักประกันการให้กู้ยืม ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งใน สินเชื่อธุรกิจ แม้ว่าสินทรัพย์เหล่านี้จะไม่ใช่แหล่งเงินสำหรับชำระหนี้ แต่จะเป็นแหล่งเงินสำรองสำหรับการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อในกรณีที่เกิดปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้

Collateral

คือ ผู้ค้ำประกันหรือหลักประกันที่ผู้ขอสินเชื่อนำมาจำนำ หรือจำนองเพื่อให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจและลดความเสี่ยงหากผู้ขอสินเชื่อไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ซึ่งสามารถให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนหรือนำหลักประกันมาขายทอดตลาด ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

Conditions

คือ ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ เช่น เศรษฐกิจ เงินเฟ้อ ความมั่นคงในรายได้และการงาน ปัญหาสงคราม สิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนหรือรายได้ของผู้ขอ สินเชื่อ ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต

Character

คือ คุณลักษณะและความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อ วินัยในการใช้และการชำระสินเชื่อในอดีต ซึ่งบอกถึงความสามารถในการใช้หนี้และการบริหารจัดการสินเชื่อ เช่น ในกรณีบุคคลธรรมดาอาจพิจารณาอายุ อาชีพ สถานะภาพสมรส ส่วนกรณีผู้ขอสินเชื่อประกอบธุรกิจอาจพิจารณาประเภทของธุรกิจ ประวัติของผู้บริหาร ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ

แต่หากคิดว่ายุ่งยาก และ ไม่มีเวลา กู้แล้วไม่ผ่านสักที เราคือ นายหน้าขอสินเชื่อ รับปรึกษา ปัญหาสินเชื่อ รับทำสินเชื่อให้ผ่าน รับจ้างยื่นสินเชื่อ สนใจติดต่อเรา
TEL 098-746-4793 , TEL 097-193-7840 คุณน้อง
Line
ต้องการทำสินเชื่อ คลิกทักแชทไลน์ที่นี่ค่ะ รับทำวิจัย
https://www.facebook.com/makegreenone/รับทำสินเชื่อ เพื่อการเกษตร

ต้องทำประวัติดี ก่อนยื่นขอกู้เงิน เพราะธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อของเราผ่าน “เครดิตบูโร” หรือศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จะแสดงหนี้สินและประวัติการผ่อนชำระของเรา ถ้าเราทำข้อมูลตรงส่วนนี้ให้ดี ชำระค่างวดตรงเวลา ไม่ผิดนัดชำระหนี้ โอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติเงินกู้ก็จะสูงขึ้นด้วย

หากผู้ขอสินเชื่อถูกปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ผู้ขอสินเชื่อสามารถขอทราบเหตุผลของการไม่อนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินเป็นลายลักษณ์อักษรได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อมีข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ปรับปรุงศักยภาพ และสามารถขอสินเชื่อได้ใหม่ในอนาคต โดยตัวอย่างคำชี้แจง เช่น รายได้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ มูลหนี้คงค้างสูงเกินไป

แต่หากคิดว่ายุ่งยาก และ ไม่มีเวลา กู้แล้วไม่ผ่านสักที รับปรึกษา ปัญหาสินเชื่อ สนใจติดต่อเรา รับทำสินเชื่อ เพื่อการเกษตร TEL 098-746-4793 , TEL 097-193-7840 คุณน้อง
ต้องการทำสินเชื่อ คลิกทักแชทไลน์ที่นี่ค่ะ รับทำวิจัย
https://www.facebook.com/makegreenone/
 
การวางแผนธุรกิจ SMEs เริ่มต้นธุรกิจ
มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ
คนเรามีบุคลิกลักษณะทั้งภายในและภายนอกที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลให้มีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการซึ่งเป็นแรงผลักดันภายในและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ลองสำรวจว่าเรามีสิ่งเหล่านี้หรือไม่ หรือจะสร้างมันให้เป็นสัญชาตญาณของเราได้อย่างไร

--มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จ
--มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เพื่อทำในสิ่งที่แตกต่างหรือดีกว่าเดิม
--มีความมุมานะพยายาม ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยและความผิดหวัง
--มีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ
--มีความคิดเชิงบวก เมื่อเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
--มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งการเจรจาต่อรอง การนำเสนอ และการโน้มน้าวจูงใจ
--มีแผนสองไว้รองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเสมอ
--มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ และพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่
--มีความสามารถในการมองเห็น วิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจ

เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะสร้างกิจการของตนเอง
เรื่องต่อมาที่ต้องตัดสินใจ คือจะจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมกับกิจการของตนเอง ซึ่งมีทั้งเจ้าของคนเดียวห้าง หุ้นส่วน และบริษัทจำกัด โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลักษณะของกิจการค้า เงินทุน ความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ มีต้นทุนต่ำ และมีกำไรสูง เราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับรูปแบบธุรกิจ และการจดทะเบียนธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้โดยตรงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์​ ซึ่งการเปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจประเภทต่าง ๆ

การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ
ในกรณีที่เราต้องการขอสินเชื่อธุ​รกิจจากสถาบัน​การเงินแผนธุรกิจเป็นเอกสารสำคัญที่สถาบันการเงินใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ การขาดแผนธุรกิจที่ดีเป็นเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจไม่ได้รับสินเชื่อ

ซึ่งทั้งองค์กรภาครัฐ เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ​แผนธุรกิจทาง website สิ่งพิมพ์ ตลอดจนจัดหลักสูตรอบรม และสัมมนาเชิงปฏิบัติการอยู่เป็นระยะ ผู้สนใจจะทำธุรกิจจึงควรหมั่นศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยเราอาจศึกษาข้อมูลเบื้องต้นได้จากคู่มือการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ จัดทำโดย สสว.

รับยื่นสินเชื่อ sme

วางแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ก่อนการยื่นกู้ รับทำสินเชื่อ sme
แผนธุรกิจหรือแผนงานการลงทุนที่จะขอกู้ การกู้ในครั้งนี้จะนำไปลงทุนในส่วนไหนของกิจการ นำไปลงทุนขยายงาน หรือไปใช้หมุนเวียนในกิจการ เรื่องเหล่านี้ต้องตอบธนาคารให้ชัดเจน

เพราะการจะกู้เงินได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับแผนงานของธุรกิจด้วยว่า เรามีความรอบคอบในการจัดแผนงานในการไปขอกู้ มีการวางแผน และประมาณการไปข้างหน้าว่า ได้เงินแล้วจะทำอะไร อย่างไร

แต่หากคิดว่ายุ่งยาก และ ไม่มีเวลา กู้แล้วไม่ผ่านสักที เรารับปรึกษา ปัญหาสินเชื่อ รับทำสินเชื่อ sme รับยื่นสินเชื่อ sme ธุรกิจต่างๆ
โรงงานอุตสหกรรม ทั้งขนาดย่อม ขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่ สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทุกประเภท ในทุกอุตสาหกรรม
สนใจติดต่อเรา
TEL 098-746-4793 , TEL 097-193-7840 คุณน้อง
Line
ต้องการทำสินเชื่อ คลิกทักแชทไลน์ที่นี่ค่ะ รับทำวิจัย
https://www.facebook.com/makegreenone/รับทำสินเชื่อบ้าน ให้ผ่าน

จะขอสินเชื่อบ้าน ที่ไหนดี ให้ผ่าน แน่นอน ขอสินเชื่อบ้านไม่ผ่านทําไงดี เราคือ นายหน้ายื่นสินเชื่อบ้าน แนะนำ วิธีกู้บ้านให้ผ่าน
เกณฑ์ที่สถาบันการเงินใช้พิจารณา สินเชื่อบ้าน รับทำสินเชื่อบ้านผ่านแน่นอน แต่ความแน่นอน อยู่ที่ ปัจจัยหลัก ๆ
ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับนโยบายและหลักเกณฑ์ของผู้ ให้สินเชื่อแต่ละราย ของสินเชื่อบ้าน โดยทั่วไปแล้วมีปัจจัยหลัก ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณา คือ นโยบายสินเชื่อของผู้ให้สินเชื่อ เช่น ผู้ให้สินเชื่อบางรายอาจกำหนดว่า ผู้ยื่นขอสินเชื่อต้องไม่มีประวัติการค้างชำระในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต คุณลักษณะและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ
คุณลักษณะและความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อบ้าน วินัยในการใช้และการชำระสินเชื่อในอดีต ซึ่งบอกถึงความสามารถในการใช้หนี้และการบริหารจัดการสินเชื่อ เช่น ในกรณีบุคคลธรรมดาอาจพิจารณาอายุ อาชีพ สถานะภาพสมรส  ดังนั้น เราควรศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดจากผู้ให้สินเชื่ออีกครั้ง
หากผู้ขอสินเชื่อเป็นผู้มีอาชีพการงานและรายได้มั่นคง ไม่เคยมีหนี้สินล้นพ้นตัว มีความสามารถในการชำระหนี้ การขอสินเชื่อก็คงไม่ติดปัญหาอะไร แต่หากไม่มีหน้าที่การงานที่มั่นคง ไม่มีเอกสารใบรับรองเงินเดือน โอกาสการได้เงินกู้ยังคงมีอยู่ เพราะอาจใช้หลักฐานทางการเงินอื่น ๆ ทดแทนได้ เช่น ใบแจ้งยอดบัญชี หรือสเตทเมนต์ (Statement) ของบัญชีเงินฝาก

แต่หากคิดว่ายุ่งยาก และ ไม่มีเวลา กู้แล้วไม่ผ่านสักที จะขอสินเชื่อบ้าน ที่ไหนดี ให้ผ่าน ขอสินเชื่อบ้านไม่ผ่านทําไงดี เรา นายหน้ายื่นสินเชื่อบ้าน เรารับปรึกษา ปัญหาสินเชื่อบ้าน วิธีกู้บ้านให้ผ่าน รับทำสินเชื่อบ้าน ให้ผ่าน รับยื่นสินเชื่อบ้าน
สนใจติดต่อเรา
TEL 098-746-4793 , TEL 097-193-7840 คุณน้อง
Line
ต้องการทำสินเชื่อ คลิกทักแชทไลน์ที่นี่ค่ะ รับทำวิจัย
https://www.facebook.com/makegreenone/

รับทำสินเชื่อ ส่วนบุคคล

หากมีความจำเป็นต้องขอสินเชื่อ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่เราต้องพิจารณาคือความสามารถในการชำระหนี้ของตนเอง จากนั้นจึงเลือกประเภทของสินเชื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ แล้วทำความเข้าใจในกระบวนการและเงื่อนไขในการขอสินเชื่อ เพื่อให้เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมและได้รับอนุมัติสินเชื่อตามที่ยื่นขอ  

ธนาคารมีการกำหนดคุณสมบัติของ ผู้กู้ด้วยกันหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยหนึ่งในนั้นคือ รายได้ ในส่วนของรายได้รวมขั้นต่ำ โดยกำหนดเกณฑ์รายได้เป็นรายได้รวม ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ประจำไม่ถึงตามเกณฑ์ สามารถนำรายได้เสริมอื่นๆเข้ามารวมได้ เช่น ค่าโอที (OT) รายได้จากอาชีพเสริม ดังนั้น เราควรศึกษาข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดจากผู้ให้สินเชื่อให้ดีก่อนยื่นกู้เงิน

หากผู้ขอสินเชื่อเป็นผู้มีอาชีพการงานและรายได้มั่นคง ไม่เคยมีหนี้สินล้นพ้นตัว มีความสามารถในการชำระหนี้ การขอสินเชื่อก็คงไม่ติดปัญหาอะไร แต่หากไม่มีหน้าที่การงานที่มั่นคง ไม่มีเอกสารใบรับรองเงินเดือน โอกาสการได้เงินกู้ยังคงมีอยู่ เพราะอาจใช้หลักฐานทางการเงินอื่น ๆ ทดแทนได้ เช่น ใบแจ้งยอดบัญชี หรือสเตทเมนต์ (Statement) ของบัญชีเงินฝาก  
จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมา การเตรียมความพร้อมและการใส่ใจเรื่องวินัยทางการเงิน จะช่วยให้เรามีโอกาสได้รับการพิจารณาอนุมัติกู้เงินได้ง่ายขึ้น แต่ที่สำคัญเมื่อได้รับเงินมาแล้ว ต้องไม่ลืมรักษาวินัยทางการเงิน ชำระหนี้ตรงเวลา และเราสามารถปันเงินบางส่วนนำไปลงทุนเพื่อต่อยอดเงินให้เพิ่มพูน มากยิ่งขึ้น

แต่หากคิดว่ายุ่งยาก และ ไม่มีเวลา กู้แล้วไม่ผ่านสักที รับปรึกษา ปัญหาสินเชื่อ สนใจติดต่อเรา
TEL 098-746-4793 , TEL 097-193-7840 คุณน้อง
Line
ต้องการทำสินเชื่อ คลิกทักแชทไลน์ที่นี่ค่ะ รับทำวิจัย
https://www.facebook.com/makegreenone/
https://www.facebook.com/groups/761019078329012


 

รับทำสินเชื่อ

ติดต่อเรา