รับทำวิจัยราคาถูก

รับทำวิจัยราคาถูก

รับปรึกษางานวิจัย รับทำงานวิจัย รับสอนทำวิจัย
รับวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติ รับปรึกษา งานวิจัย รับทำวิจัย ราคาถูก
 

 
บริษัท เอเอ็ม-วัน จำกัด รับทำวิจัยทุกประเภท เรามีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี

 

รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติ รับปรึกษา งานวิจัย รับทำงานวิจัย เรามีประสบการณ์ในการทำวิจัยมากกว่า 10 ปี บริการพิเศษ สำหรับงานด่วน พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการทำ ในราคาที่เป็นกันเอง

 

รับทำวิจัยราคาถูก ต้องการทราบรายละเอียด ข้อมูลของบริษัท หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดทำ ทางเรามีข้อมูล ให้ตรวจสอบได้
เพื่อความมั่นใจของลูกค้า สามารขอดูรายละเอียด ต่างๆ ผ่านทาง แอดมิน ได้ที่ช่องทาง QR code LINE ที่ให้ไว้ด้านล่าง ได้เลยนะคะ
 
ลักษณะของการวิจัย
1. การวิจัยเป็นการค้นคว้าที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และความมี ระบบ
2. การวิจัยเป็นงานที่มีเหตุ ผลและมีเป้าหมาย
3. การวิจัยจะต้องมีเครื่องมือหรือเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่มี ความเที่ยงตรง และเชื่อถือได้
4. การวิจัยจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลใหม่ และ ความรู้ใหม่
5. การวิจัยเป็นการศึกษาค้นคว้าที่มุ่งหาข้อเท็จจริง
6. การวิจัยต้องอาศัยความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย์ กล้าหาญ
7. การวิจัยจะต้องมีการบันทึกและเขียนการรายงาน การวิจัย อย่าง ระมัดระวัง

แหล่งที่มา  econ.cmu.ac.th
 
 
การวิจัย
การวิจัย คือ การค้นหาองค์ความรู้ใหม่ หรือพิสูจน์ความรู้เดิม ด้วยกระบวนการคิด แล้วทำอย่างเป็นระบบ
การวิจัย คือ การวิจัยทางสังคมเป็นวิธีการศึกษาวิเคราะห์และกำหนดแนวความคิดเกี่ยวกับชีวิตทางสังคม เพื่อแก้ไข หรือพิสูจน์ความรู้ ไม่ว่าความรู้นั้นจะช่วยสร้างทฤษฏีหรือใช้ในเชิงปฏิบัติ เรารับทำวิจัย รับปรึกษางานวิจัย
 
จรรยาบรรณนักวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย คือ กล่าวถึงคุณธรรมและจริยธรรม หลักการของความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึง ในการประกอบอาชีพ ของนักวิจัย ให้เป็นไปสมเกียรติภูมิของนักวิจัย ในการยึดถือปฏิบัติ อย่างสมศักดิ์ศรี และ เพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ ของสาขาวิชาชีพของตน
 
เป้าหมายของการวิจัย
การวิจัย มีเป้าหมายเพื่อ ค้นหาคำตอบ ที่เป็นความจริง ต้องการผลิตความรู้ใหม่ ที่ถูกต้อง นักวิจัยจำเป็น ต้องหามาตรการ ลดค่าความไม่จริง และหาข้อเท็จจริงออกมาลบล้าง การกระทำดังกล่าว การทำซ้ำๆ จะช่วยให้เข้าใจและหาบทสรุปได้อย่างชัดเจน และเข้าถึงเป้าหมายของการวิจัยได้อย่างแม่นยำ ตามจุดประสงค์
 
การวิจัยทางสังคม รับทำวิจัย รับปรึกษางานวิจัย
การวิจัยทางสังคม การวิจัยทางสังคมเป็นวิธีการศึกษา วิเคราะห์และกำหนดแนวความคิดเกี่ยวกับชีวิตทางสังคม ที่เชื่อถือได้ กระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นปรนัย มีการจดบันทึกรายงาน เพื่อนำไปอธิบาย พิสูจน์ความรู้ใหม่ พิสูจน์เปลี่ยนแปลงหรือสนับสนุนข้อเท็จจริงเก่า โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับ เพื่อตอบประเด็นข้อสงสัย ในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อม ระบุแหล่งอ้างอิง
 
ประโยชน์ ของการทำวิจัย
ผลการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ของการทำวิจัย ยกตัวอย่าง เช่น ประโยชน์ในเชิงประยุกต์ใช้ ข้อมูลจากผลงานวิจัย สามารถ นําผลการวิจัยไปใช้ในการ นําไปวางแผนและกําหนด ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทาง และพัฒนาให้ดีขึ้น
 

รับปรึกษางานวิจัย

 
ประสบการณ์ผู้บริหาร
การศึกษา จบการศึกษาสถิติศาสตร์ (วทบ.สถิติ) ปริญญาโท การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (วทม.) มี ประสบการณ์ ในการทำวิจัยมากกว่า 10 ปี
พร้อมให้คำปรึกษา ตลอด ระยะการทำ ในราคาที่เป็นกันเอง รับปรึกษางานวิจัย บริการพิเศษ สำหรับงานด่วน
 
สถิติไม่ใช่เรื่องยาก
รับทำงานวิจัย สถิติไม่ใช่เรื่องยาก แต่ที่ยาก คือคนที่รับทำ หรือ ว่าจ้าง ว่าจะคุยกัน รู้เรื่องหรือเปล่า ปัญหาหลักๆ ของการรับจ้าง ส่วนใหญ่ มีปัญหาที่ คนรับจ้างว่ามีจรรยาบรรณ เพียงพอหรือเปล่า และ ด้านผู้ว่าจ้าง ว่ามีขอบเขตในการว่าจ้าง ชัดเจนแค่ไหน เรารับทำงานวิจัย รับปรึกษางานวิจัย
 

รับทำงานวิจัย ราคาถูก

 


สนใจติดต่อฝ่ายการตลาด
TEL 098-746-4793 , TEL 097-193-7840 คุณน้อง

รับทำงานวิจัย ราคาถูก รับปรึกษางานวิจัย หากต้องการทราบรายละเอียด ข้อมูลของบริษัท หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดทำ ทางเรามีข้อมูล ให้ตรวจสอบได้ เพื่อความมั่นใจของลูกค้า สามารขอดูรายละเอียด ต่างๆ ผ่านทาง แอดมิน ได้ที่ช่องทาง QR code LINE ที่ให้ไว้นี้ ได้เลยนะคะ

 

 

Line
 
https://line.me/ti/p/zMNxr8Rz-d
หรือ กรอกข้อมูลรายละเอียด เพื่อให้ทางทีมงานติดต่อกลับ
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

 
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
หัวข้อการทำวิจัย
กรุณาใส่ตัวเลข
ลงในช่องว่างadmin