ชุดผสมน้ำหอมใช้เอง หรือขาย

ชุดผสมน้ำหอม ใช้เอง หรือ ขาย ชุด 5473 บาท

โดยใช้วัตถุดิบ จากฝรั่งเศส ในการผลิต โดยซาเธียร์  

ชุดผสมน้ำหอมใช้เอง เกรดเอ
ราคา 240 บาท/ชุด
 

ชุดผสมน้ำหอมใช้เอง เกรดเอบวก
ราคา 280 บาท/ชุด
 

ชุดผสมน้ำหอมใช้เอง เกรดเพรีเมี่ยม
ราคา 350 บาท/ชุด
 

ชุดผสมน้ำหอมขายหรือใช้เอง
ราคา 1148 บาท/ชุด

 

ชุดผสมน้ำหอมขายหรือใช้เอง
ราคา 1550 บาท/ชุด

ชุดผสมน้ำหอมขายหรือใช้เอง
ราคา 2747 บาท/ชุด

ชุดผสมน้ำหอมขายหรือใช้เอง
ราคา 3862 บาท/ชุด

ชุดผสมน้ำหอมขายหรือใช้เอง
ราคา 4291 บาท/ชุด

ชุดผสมน้ำหอมขายหรือใช้เอง
ราคา 5473 บาท/ชุด

 
ผสมน้ำหอม ชุด 5473 บาท

ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
 

รายละเอียด ชุด 5473 บาท มีอะไรบ้าง
 

  จำนวนที่สั่งซื้อ ราคา/หน่วย
บาท
  จำนวนเงิน
หัวเชื้อน้ำหอม อุปกรณ์ และ ตัวทำละลาย 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 5473
  ประกอบดัวย อุปกรณ์ และ ตัวทำละลาย
syringแก้ว 20 cc 1 130   130
เข็ม สแตนเลส ยาว11 ซ.ม. 1 200   200
กระบอกตวงพลาสติก 250 mle 1 450   450
แอลกอฮอล์ แต่งกลิ่น บรรจุ 1020 cc A+ 2 248   496
แอลกอฮอล์ ล้าง 1 150   150
ขวดบรรจุน้ำหอมโชว์ 21 12   252
  รวม จำนวนเงิน 1678 บาท
 
  หัวน้ำหอมเทียบเคียงกลิ่นแบรนต์เนม 19 ออนซ์ ขนาดบรรจุ 30 mle เกรด A+
  จำนวนที่สั่งซื้อ ราคา/หน่วย
บาท
  จำนวนเงิน
โพเอม 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
มิกไนท์ 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
โปลา-sp 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
ซากุระ 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
คูเรีย 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
ออมเนีย 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
B-คริสตัล 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
แฟนซี 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
ชิแนล 5 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
มิรา-วูแมน 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
เค-วัน 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
ลอนดอน 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
กุชรัส-วูแมน 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
ฟีโรโมน 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
ซีซี-โอโอ 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
เคน-ฟาวเวอร์ 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
เกรส 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
ดีเค-เขียว 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
ดีเค-พิงค์ 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
  รวม จำนวนเงิน 2280 บาท (ได้น้ำหอมทั้งหมด 21 กลิ่น รวมของแถม)
  ขวดสำหรับบรรจุ น้ำหอม จำหน่าย
  จำนวนที่สั่งซื้อ/โหล ราคา/โหล
บาท
  จำนวนเงิน
B1 ขวดก้านใส
2.5 ซีซี ขนาดบรรจุ 1 แพ็ดมี 50 ขวด
1 แพ็ด 135/แพ็ด   135
B11 สเปรย์
ปากกาขุ่น ขนาดบรรจุ 10 cc
6 90   540
B4 สเปรย์
ขนาดบรรจุ 10 cc
4 60   240
B5 สเปรย์
ขนาดบรรจุ 15 cc
4 60   240
B6 สเปรย์
แก้วใสฝาสี ขนาดบรรจุ 17/20 cc ราคาต่อโหล
2 75   150
B9 สเปรย์
ปากกาพลาสติก ขนาดบรรจุ 15 cc ราคาต่อโหล
2 105   210
  รวม จำนวนเงิน 1515 บาท (18โหล/1แพ็ด)
  หัวเชื้อน้ำหอม อุปกรณ์ และ ตัวทำละลาย ขวดน้ำหอม ที่สั่งซื้อทั้งหมด 1 ชุด

รวมจำนวนยอดเงิน สุทธิ 5473 บาท 

ชุด
กรุณาใส่ตัวเลขลงในช่องว่าง
 


 
 
 

ADMIN