ชุดผสมน้ำหอมใช้เอง หรือขาย

ชุดผสมน้ำหอม ใช้เอง หรือ ขาย ชุด 1550 บาท

โดยใช้วัตถุดิบ จากฝรั่งเศส ในการผลิต โดยซาเธียร์  

ชุดผสมน้ำหอมใช้เอง เกรดเอ
ราคา 240 บาท/ชุด
 

ชุดผสมน้ำหอมใช้เอง เกรดเอบวก
ราคา 280 บาท/ชุด
 

ชุดผสมน้ำหอมใช้เอง เกรดเพรีเมี่ยม
ราคา 350 บาท/ชุด
 

ชุดผสมน้ำหอมขายหรือใช้เอง
ราคา 1148 บาท/ชุด

 

ชุดผสมน้ำหอมขายหรือใช้เอง
ราคา 1550 บาท/ชุด

ชุดผสมน้ำหอมขายหรือใช้เอง
ราคา 2747 บาท/ชุด

ชุดผสมน้ำหอมขายหรือใช้เอง
ราคา 3862 บาท/ชุด

ชุดผสมน้ำหอมขายหรือใช้เอง
ราคา 4291 บาท/ชุด

ชุดผสมน้ำหอมขายหรือใช้เอง
ราคา 5473 บาท/ชุด

 
ผสมน้ำหอม ชุด 1550 บาท

ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
 

รายละเอียด ชุด 1550 บาท มีอะไรบ้าง
 

  จำนวนที่สั่งซื้อ ราคา/หน่วย
บาท
  จำนวนเงิน
หัวเชื้อน้ำหอม อุปกรณ์ และ ตัวทำละลาย 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 1550
  ประกอบดัวย อุปกรณ์ และ ตัวทำละลาย
แอลกอฮอล์ แต่งกลิ่น บรรจุ 1020 cc A+ 1 248   248
ขวดบรรจุน้ำหอมโชว์ 6 12   72
  รวม จำนวนเงิน 320 บาท
 
  หัวน้ำหอมเทียบเคียงกลิ่นแบรนต์เนม 6 ออนซ์ ขนาดบรรจุ 30 mle เกรด A+
  จำนวนที่สั่งซื้อ ราคา/หน่วย
บาท
  จำนวนเงิน
โพเอม 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
มิกไนท์ 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
โปลา-sp 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
ซากุระ 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
คูเรีย 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
ออมเนีย 1 120 เป็นจำนวนเงิน 120
  รวม จำนวนเงิน 720 บาท (ได้น้ำหอมทั้งหมด 6 กลิ่น)
  ขวดสำหรับบรรจุ น้ำหอม จำหน่าย
  จำนวนที่สั่งซื้อ/โหล ราคา/โหล
บาท
  จำนวนเงิน
B4 สเปรย์
ขนาดบรรจุ 10 cc
2 60 เป็นจำนวนเงิน 120
B5 สเปรย์
ขนาดบรรจุ 15 cc
2 60   120
B11 สเปรย์ ปากกาขุ่น
ขนาดบรรจุ 10 cc
3 90   270
  รวม จำนวนเงิน 510 บาท ( 84 ขวด )
  หัวเชื้อน้ำหอม อุปกรณ์ และ ตัวทำละลาย ขวดน้ำหอม ที่สั่งซื้อทั้งหมด 1 ชุด

รวมจำนวนยอดเงิน สุทธิ 1550 บาท 

ชุด
กรุณาใส่ตัวเลขลงในช่องว่าง
 


 
 
 

ADMIN